Nelos-radan kehittämishanke on käynnistynyt

6.11.2021

Rakennustyöt ovat alkaneet maankaivuutöillä.
Uuden katoksen rakennekuva.

6.11.2021  Päivi 

Nelos-radan ETPÄHÄ-kehittämishanke n:o 170387 eli SATU-rata on käynnistynyt nelos-radalla. Hankkeen kustannusarvio on 63 677 €, josta tuen osuus on 50 %, talkootyötä 40 % ja omarahoitus 10 %.


Talkootyön osuus on huomattava ja toivommekin osallistumistanne hankkeen
toteuttamiseen taitojenne ja osaamisenne mukaisesti.


Talkootöitä löytyy jokaiselle jäsenelle. Ilmoittautua voi Reijo Kokkoselle, Pasi Saariselle tai Pertti Könöselle.