Sääntömääräinen syyskokous pidettin pe 25.11.2022

27.11.2022

27.11.2022  Päivi 

Seuran sääntömääräinen kokous pidettiin perjantaina 25.11.2022.

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi seuran kunniapuheenjohtaja Olavi Malminen, sihteerinä Päivi Könönen, pöytäkirjantarkastajina Simo Köylinen sekä Juho Mäkelä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Äänestyksiä tosin kokouksessa ei tullut.

Kokouksessa oli läsnä 15 äänioikeutettua jäsentä, yksi alle 15-vuotias jäsen, 1 kannattaja jäsen sekä 1 ulkopuolinen henkilö.

Kokous vahvisti hallituksen esityksen liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksuiksi vuodelle 2023. Ne pysyvät samoina kuin vuonna 2022.

Kokous valitsi seuran ja hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Pertti Könösen.

Hallituksesta erovuoroisia olivat Tapio Hirvonen, Tapani Kuisma ja Pasi Saarinen. Kokoukselle esitettiin jäseniksi Tapio Hirvosta, Tapani Kuismaa sekä Satu Pylkkästä. Esitetyt henkilöt valittiin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi hallituksen jäseniksi. Hallituksessa jatkavat vielä toisen (v. 2023) toimikauden: Kari Komi, Päivi Könönen ja Pekka Maunula.

Kokous valitsi haulikkojaoston puheenjohtajaksi Satu Pylkkäsen sekä jaoston jäseniksi Noora Antikaisen, Tapio Hirvosen, Matti Hosiaisluoman, Reijo Kokkosen, Tuuli Lahtisen ja Anssi Talasojan.

Kokous valitsi kivääri- ja pistoolijaoston puheenjohtajaksi Tapani Kuisman sekä jaoston jäseniksi Pertti Immosen, Kari Komin, Pertti Könösen, Sami Partasen ja Mika Rouhiaisen.